NY LOV

Ny lov på vej

Fra den 1. april 2016 skal en ny lovændring gøre elmarkedet mere gennemskueligt. Den kræver ikke aktiv handling fra jeres side, men vi vil gerne holde jer orienteret.

Få et overblik over, hvad det betyder for jer.

ELREGNING

Hvad med jeres elregning?

Hvis I får to regninger i dag

Hvis I indtil nu har fået to regninger – en fra jeres elleverandør og en fra jeres lokale netselskab – vil I fra den 1. april 2016 kun modtage én regning. Den får I fra jeres elleverandør, og den samler betalingen til både jeres netselskab og elleverandør.

placeholder
placeholder

Det bliver lettere for jer

Det bliver lettere for jer at få et overblik over jeres elpris, fordi I i fremtiden kun får én regning - fra jeres elleverandør. Det betyder, at uanset om I bor i Holbæk, Gedser eller Skagen, så afregner SEAS-NVE med jeres lokale netselskab.

mand taler i telefon
KONTAKT OS

Vi er altid klar til at hjælpe jer

Fra den 1. april 2016 er det udelukkende jeres elleverandør, I skal henvende jer til, hvis I:

 • Skal flytte - husk at give os besked 14 dage før I flytter
 • Har spørgsmål til jeres regning
 • Har brug for energirådgivning

Også i tilfælde af strømsvigt skal I kontakte jeres elleverandør – ikke jeres lokale netselskab.

ELPRIS

Hvad med jeres elpris?

Lovændringen vil ikke få den pris, I betaler per kWh hos SEAS-NVE til at stige.
Som din elleverandør skal SEAS-NVE selvfølgelig opkræve betaling for jeres elforbrug, men fra den 1. april 2016 skal vi også opkræve betaling for transport, afgifter og offentlige forpligtelser. Disse priser kan ændre sig og få indflydelse på jeres samlede elregning.

mand ved maskine
OVERBLIK

Hvornår hører I mere?

INFORMATION

Særlige forhold I skal være opmærksom på

Få et overblik over, hvad de nye regler betyder for jer

Har I elvarme?

Hvis i har elvarme i jeres bolig, kan I få nedsat jeres elagift, hvis I opfylder disse krav:

 • Elvarme er den primære opvarmningsform
 • Det står på jeres BBR-meddelelse, at elvarme er den primære opvarmningsform
 • Jeres årlige elforbrug ligger over 4.000 kWh.

Det gælder også for sommerhuse, hvis I har fået en tidsbegrænset dispensation til helårsbrug.
I skal selv sørge for, at BBR-oplysningerne er korrekte.
I kan kun få nedsat jeres elafgift, for den del af jeres forbrug, der er over 4.000 kWh.

Har jeres virksomhed elvarme skal i være opmærksom på, at jeres forbrug fremadrettet vil blive opgjort aconto.

Har I et solcelleanlæg og bliver det opgjort årligt?

Så vil I få en slutopgørelse fra jeres netselskab på samme tidspunkt, som I normalt modtager jeres årsopgørelse. Hvis I betaler jeres el a conto, kan det medføre en justering af slutopgørelsen. Betalingsforholdet til netselskabet bliver først endeligt opgjort, når I får den ordinære årsopgørelse for 2016.

SPØRGSMÅL

Har I spørgsmål?

 • Hvornår skal I alligevel henvende jer til netselskabet?

  Det skal du kun, hvis der er tale om nytilslutninger, måleraflæsninger, ved skader på elskabe eller lign. eller spørgsmål om forsyningssikkerhed. Netselskabet vil stadig sørge for, at elnettet fungerer, som det skal.

 • Hvad er transport, afgifter og offentlige forpligtelser?

  Transport hedder Transport (Net- og systemydelse) på jeres regning. Netydelsen er et udtryk for, hvad det koster at transportere en kilowatttime frem til jeres virksomhed.

  Elafgift består af en afgift til staten og hedder elafgift på regningen. Hvis i har elvarme kan du få en reduceret afgift, hvis de årsforbrug overstiger 4000 kWh.

  Offentlige forpligtelser hedder PSO (Offentlig ydelse) på jeres regning. PSO står for Public Service Obligations. PSO er et tillæg, i betaler til Energinet.dk og går blandt andet til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion.

 • Hvad er de supplerende ydelser?

  Den 1. april 2016 træder en ny prisliste for supplerende ydelser i kraft. De supplerende ydelser kan for eksempel være, hvis I vil have sendt udskrift af regningskopi, rykkerskrivelse, fjernbetjent gentilslutning og betalingsaftale. Se mere på: vores hjemmeside

 • Hvad skal solcellekunder være opmærksom på?

  Hvis I har et solcelleanlæg, som hører under nettoafregningsgruppe 6, så vil I modtage jeres årsopgørelse fra jeres netselskab efter den 31. december 2016.
  Da I betaler a conto, kan dette medføre justeringer af slutopgørelsen. I kan få at vide, hvornår I får jeres årsopgørelse hos jeres lokale netselskab

 • Hvorfor modtager I en opgørelse?

  I og alle andre kunder vil modtage en slutopgørelse fra jeres netselskab og vil derefter ikke længere modtage forbrugsafregninger fra netselskabet.
  For solcellekunder vil betalingsforholdet til netselskabet dog først ophøre efter modtagelse af årsopgørelsen per 31. december 2016.

Har I stadig spørgsmål, så er vi altid klar til at hjælpe på:

70 29 27 95