NY LOV

Ny lov på vej

Fra den 1. april 2016 skal en ny lovændring gøre det lettere at være elkunde. Den kræver ikke aktiv handling fra din side, men vi vil gerne holde dig orienteret.

Få et overblik over, hvad det betyder for dig.

ELREGNING

Hvad med din elregning?

Hvis du i dag får to regninger

Hvis du indtil nu har fået to regninger – en fra din elleverandør og en fra dit lokale netselskab – vil du fra den 1. april 2016 kun modtage én regning. Den får du fra din elleverandør, og den samler betalingen til både dit netselskab og elleverandør.

placeholder
placeholder

Det bliver lettere for dig

Det bliver lettere for dig at få et overblik over din elpris, fordi du i fremtiden kun får én regning - fra din elleverandør. Det betyder, at uanset om du bor i Holbæk, Gedser eller Skagen, så afregner SEAS-NVE med dit lokale netselskab.

pige med laptop
KONTAKT OS

Vi er altid klar til at hjælpe dig

Fra den 1. april 2016 er det udelukkende din elleverandør, du skal henvende dig til, hvis du:

 • Skal flytte - husk at give os besked 14 dage før du flytter
 • Har spørgsmål til din regning
 • Har brug for energirådgivning
Også i tilfælde af strømsvigt skal du kontakte din elleverandør – ikke dit lokale netselskab.

ELPRIS

Hvad med din elpris?

Lovændringen vil ikke få den pris, du betaler per kilowatttime hos SEAS-NVE til at stige.
Som din elleverandør skal SEAS-NVE selvfølgelig opkræve betaling for dit elforbrug, men fra den 1. april 2016 skal vi også opkræve betaling for transport, afgifter og offentlige forpligtelser. Disse priser kan ændre sig og få indflydelse på din samlede elregning.

kvinde med lampe
OVERBLIK

Hvornår hører du mere?

INFORMATION

Særlige forhold du skal være opmærksom på

Få et overblik over, hvad de nye regler betyder for dig

Har du elvarme?

Hvis du har elvarme i din bolig, kan du få nedsat din elagift, hvis du opfylder disse krav:

 • Elvarme er den primære opvarmningsform
 • Det står på din BBR-meddelelse, at elvarme er din primære opvarmningsform
 • Dit årlige elforbrug ligger over 4.000 kilowatttimer.

Det gælder også for sommerhuse, hvis du har fået en tidsbegrænset dispensation til helårsbrug.
Du skal selv sørge for, at BBR-oplysningerne er korrekte.
Du kan kun få nedsat din elafgift, for den del af dit forbrug, der er over 4.000 kilowatttimer.

Har du elvarme i din bolig skal du være opmærksom på, at dit forbrug fremadrettet vil blive opgjort aconto.

Har du et solcelleanlæg, og bliver det opgjort årligt?

Så vil du få en slutopgørelse fra dit netselskab på samme tidspunkt, som du normalt modtager din årsopgørelse. Hvis du betaler din el a conto, kan det medføre en justering af slutopgørelsen. Betalingsforholdet til netselskabet bliver først endeligt opgjort, når du får den ordinære årsopgørelse for 2016.

SPØRGSMÅL

Har du spørgsmål?

 • Hvorfor bliver min Betalingsservice aftale pludselig afmeldt?

  Du har i en overgangsperiode to aftaler i betalingsservice. Den gamle aftale udløber automatisk. Vi har nogle kunder, der aktivt skal tilmelde sig betalingsservice igen. Det vil fremgå af den næste regning, som da vil komme på girokort. Tilmeld dig på seas-nve.dk/betalingsservice

 • Hvorfor skifter jeg til aconto regninger?

  Da lovændringen trådte i kraft den 1. april 2016, blev dine betalinger for elforbrug ændret til a conto, så de fordeles jævnt over hele året. Det betyder, at dit faktiske forbrug bliver endeligt opgjort via en årsopgørelse. Der bliver ikke lavet om på dine regningsperioder, men betalingstidspunktet fremrykkes med en måned.
  På aconto regningen skriver vi: Årsforbrug, det indeholder forventet forbrug fra 1. april til næste årsopgørelse. Aconto forbrug indeholder det forventede forbrug fra 1. april til næste årsopgørelse – fordelt på det resterende antal aconto regninger til og med årsopgørelsen.

 • Hvilke ændringer sker der på elmarkedet per 1. april 2016?

  Efter 1. april 2016 er det din elleverandør, der opkræver samlet betaling for både el, transport, afgifter og offentlige forpligtelser. Dit netselskab vil ikke længere sende dig regninger.

 • Hvorfor får jeg et girokort, når jeg bruger Betalingsservice?

  Hvis dine elregninger normalt bliver betalt via Betalingservice, og du alligevel får et girokort denne gang, så skyldes det, at vi fremover skal stå for den samlede opkrævning og lovgivningsmæssigt ikke må forlænge din eksisterende Betalingsserviceaftale. Den bliver automatisk annulleret, og du skal oprette en ny i din netbank eller på seasnve.dk/betalingsservice.

  Vær opmærksom på, at du skal betale via girokort, indtil betalingen fremgår af din betalingsoversigt. Det er en fordel at bruge Betalingsservice, da betaling af girokort på posthus eller via e-Boks medfører et gebyr på 29 kroner per indbetaling.

 • Hvad sker der når du flytter?

  Uanset hvor du flytter hen i Danmark, så flytter SEAS-NVE med dig, så du er sikker på, at have strøm i stikkontakten på din nye adresse.

  Du skal bare ringe til os på 70 29 29 29 eller skrive til kundecenter@seas-nve.dk og oplyse din nye adresse senest 14 dage før du flytter.

 • Hvorfor får du en opgørelse fra os?

  De nye regler på det danske elmarked, som trådte i kraft den 1. april kræver, at vi sender en opgørelse til alle vores kunder. Derfor får du en opgørelse inden for de næste par uger. Den vil vise dit elforbrug samt alle udgifter til transport, afgifter og offentlige forpligtelser for perioden til og med den 31. marts 2016.
  Hvis du har solceller, og dit elforbrug bliver opgjort årligt, får du slutopgørelsen på samme tid som din ordinære årsopgørelse.

 • Hvornår skal du alligevel henvende dig til netselskabet?

  Det skal du kun, hvis der er tale om nytilslutninger, måleraflæsninger, ved skader på elskabe eller lign. eller spørgsmål om forsyningssikkerhed. Netselskabet vil stadig sørge for, at elnettet fungerer, som det skal.

 • Hvad er transport, afgifter og offentlige forpligtelser?

  Transport hedder Transport (Net- og systemydelse) på din regning. Netydelsen er et udtryk for, hvad det koster at transportere en kilowatttime frem til din bolig.

  Elafgift består af en afgift til staten og hedder elafgift på regningen. Hvis du har elvarme kan du få en reduceret afgift, hvis de årsforbrug overstiger 4000 kWh.

  Offentlige forpligtelser hedder PSO (Offentlig ydelse) på din regning. PSO står for Public Service Obligations. PSO er et tillæg, du betaler til Energinet.dk og går blandt andet til vedvarende energi og decentral kraftvarmeproduktion.

 • Hvad er de supplerende ydelser?

  Den 1. april 2016 træder en ny prisliste for supplerende ydelser i kraft. De supplerende ydelser kan for eksempel være, hvis du vil have sendt udskrift af regningskopi, rykkerskrivelse, fjernbetjent gentilslutning og betalingsaftale. Se mere på: vores hjemmeside

 • Hvad skal solcellekunder være opmærksom på?

  Hvis du har et solcelleanlæg, som hører under nettoafregningsgruppe 6, så vil du modtage din årsopgørelse fra dit netselskab efter den 31. december 2016.
  Da du betaler a conto, kan dette medføre justeringer af slutopgørelsen. Du kan få at vide, hvornår du får din årsopgørelse hos dit lokale netselskab

Har du stadig spørgsmål, så er vi altid klar til at hjælpe på:

70 29 21 22